Aktiv gennem hele projektet

Med denne løsning tilbyder Uniqcover et byggeri i totalentreprise, hvor vi er med fra start til slut. Sammen med vores samarbejdspartner sikrer vi, at der opnås det optimale resultat, hvor alle vore unikke løsninger bliver indarbejdet i det færdige byggeri. Byggeriet er efter støbning klar til overdækning, hvorved en åbenlys fordel nåes – byggeriet kan fortsætte i tørvejr og afskærmet for evt. blæst og sol. Forhør nærmere omkring dette koncept.